Eğitim ve Geliştirme

İnsan Kaynakları

Bıçakcılar Laboratuvar da Eğitim ve Geliştirme süreci, şirketimizin hedefleri doğrultusunda, çalışanların organizasyondaki katma değerlerini ve organizayonel verimliliklerini arttırmaya yönelik tasarlanmıştır.

Tüm laboratuvar çalışanları, geçmiş eğitimleri, yetkinlikleri, beceri ve deneyimleri dikkate alınarak, gerçekleştirecekleri testlerin ve/veya faaliyetlerin güven altına alınabilmesi için gerekli eğitimlere tabi tutulurlar.