Hizmet Prosedürümüz

Hizmet Prosedürü

 

 

 

 

Bıçakcılar Laboratuvarı müşteri odaklı çalışmaktadır.
Müşteri istekleri tam ve doğru olarak tespit edilmekte ve etkin bir hizmet sağlanmaktadır.
İletişime, geri bildirime ve gizliliğe önem verilmektedir.
Şikayetler kayıt altında tutulmakta ve değerlendirme sonuçları müşteriye iletilmektedir.
Hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sağlanabilmesi amacıyla müşteriden gelen istekler değerlendirilmektedir

Müşteri ile İletişim

Müşteriyle iletişimde birinci derecede yetkili kişi Laboratuvar Koordinatörü ve Kalite Yöneticisidir.

Gizlilik

 • Müşteri bilgileri sadece müşteri onayı varsa 3. şahıslara açıklanacaktır.
 • Müşteri onayı alınmadan müşteriye ait özel test metotları başka müşteriler için kullanılmayacaktır.

Numune Alma-Saklama

 • Bıçakcılar Laboratuvarı sözleşme ile anlaşılan sayıda numune üzerinde test yapar.
 • Test yapılmayan örnekler ya anlaşmaya uygun olarak müşteriye iade edilir ya da Laboratuvar tarafından imha edilir.
 • Müşterinin tekrar test isteme ihtimali vardır. Bu nedenle test edilen numuneler, şahit numune olarak teste yetecek miktarlarda belli bir süre saklanacaktır. Bu süre, numunenin dayanma süresi gibi özel koşullar hariç, “test yapıldıktan 15 gün sonra” olarak belirlenmiştir.
 • Numunenin saklama koşulları, müşterinin talep formunda belirttiği, kendi numunesine özel koşullara uygun olacaktır.
 • Testi yapılmış numune, saklama süresi sonunda imha edilecektir.
 • Test edilen numuneyi geri isteyen müşterilerimiz Talep Formunda bu durumu belirtirse, numuneleri 15 gün sonunda kendilerine iade edilir.

Müşteri Denetimleri

 • Müşteriler Laboratuvar Kalite Sistemini ve istekte bulundukları testi denetleme hakkına sahiptir. Denetleme müşteri ve Laboratuvar Koordinatörünün ortak karar verdiği bir zamanda gerçekleştirilir.
 • Testlerin yapılması sırasında müşterinin test işlemini izleme hakkı mevcuttur ancak bu esnada Laboratuvar güvenlik kurallarına tam olarak uyulması gerekmektedir

Geri Besleme-Anketler

 • Her yılın Ocak ayında müşterilerimize "Müşteri Geri Besleme anketi" gönderip gelen geri bildirimler değerlendirilecektir.
 • Yıl içerisinde Laboratuvara yazılı veya sözlü olarak iletilen öneriler de mutlaka değerlendirmeye alınır.

Taleplerin Alınması

 • Müşteri Talep Formu müşteri tarafından doldurularak Kalite Yöneticisine iletilir.
 • Talebe istinaden Teknik Yönetici tarafından Teklif hazırlanır.
 • Müşterinin teklifi onaylaması durumunda teste başlanır

Sözleşme Hazırlama

 • Müşteri için seri testlerin uygulandığı durumda veya testlerin belli bir sure için tekrar edildiği durumda sözleşme hazırlanır.
 • Eğer testlerde taşeron kullanılıyorsa taşerona verilecek deneyler müşteriye bildirilecektir.

Müşteri Şikayetlerinin Alınması

 • Şikayetler Müşteri şikayeti bildirim formu ile laboratuvara iletilir.
 • Laboratuvar tarafından en geç 1 hafta içinde müşteriye ilk yanıt verilir.
 • Değerlendirme sonuçları konusunda müşteriye mutlaka en kısa sürede bilgi verilmektedir.