Kalite Hedefleri

Kalite Hedefleri

 

 

 

 

Kalite Güvence Programının hedefi müşteri için üretilen veya düzenleyici ve denetleyici kuruluşların isteği üzerine verilen laboratuvar sonuçlarının doğru, kesin ve güvenilir olmasını garanti altına almaktır. Yönetimsel, istatistiksel, araştırmacı, düzeltici ve önleyici tüm tetkikler verinin güvenirliliğini en yükseğe çıkarmak için kullanılır.

Laboratuvar, yapılan faaliyetlerin önemi ve yönetim sisteminin hedeflerinin gerçekleştirilmesine nasıl katkıda bulunacağı konusunda personeli bilgilendirmektedir.

Kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kesin, doğru, hassas ve açık sonuçlar verecek metotları kullanmak

Tüm çalışanların bu kalite el kitabında tanımlanan koşulları karşılayacak kapsamda temel kalite teknolojileri konusunda eğitilmelerini garanti etmek

Laboratuvar rutin performans kalitesine temel çizgi olarak belirleyip, kalite geliştirme çabalarının etkinliğini ölçmek.

Test metoduna özel olarak belirlenen performans gereklerini gelişmelerle uyumlu hale getirmek için, rutin test metodlarında gerekli değişiklikleri yapmak.

Laboratuvarlar arası test programların katılarak ve gerekli düzeltici faaliyetlerde bulunarak laboratuvarın rutin operasyonel performansını izlemek.

Test metot validasyon çalışmalarına katılarak laboratuvar metotlarını geliştirmek ve valide etmek.