Kalite Politikası

Kalite Politikası

 

 

 

 

Hizmet Kalitesi

 • Laboratuvar uyguladığı deneyler için bilimsel temellere dayalı, önyargısız, iyi bir mesleki ve teknik uygulamayı benimsemektedir.
 • Laboratuvar, müşteri isteklerine uygun olarak, yüksek kalitede test hizmeti vermektedir.
 • Laboratuvar uygulanan deneyler için standartlara uygun metodlar kullanmaktadır.

Kalite yönetim sisteminin amacı

 • Laboratuvar Kalite Sistemi, test sonuçlarının doğru, kesin ve güvenilir olmasını garanti altına almayı ana hedef olarak benimsemektedir

Personel

 • Laboratuvar personeli, kalite dokümantasyonunu öğrenmekte ve ilgili politika ve prosedürleri çalışmaları esnasında uygulamaktadır.

Sürekli İyileştirme

 • Laboratuvar yönetimi, yönetimin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüd etmektedir.

ISO 17025’e Uygunluk

 • Laboratuvar yönetimi ISO 17025 standardına uygunluğu sağlamakla sorumlu olup çalışmalar bu standardın tüm şartlarını sağlar.

Çalışma Metodu

 • Kalite faaliyetleri, problem oluştuktan sonra problemleri tespit ederek çözmek yerine problemlerin oluşmasını engellemek üzerinde durur.
 • Sürekli kesinliğin ve doğruluğun güvence altına alınabilmesi için laboratuvar iç kalite kontrol sistemi kurulmuş ve sürdürülmektedir.
 • Sonuçların raporlandığı ölçümler için kullanılan tüm ölçüm cihazları için kapsamlı bir kalibrasyon programına sahiptir
 • Laboratuvar akredite eden kurum tarafından önerilen veya akredite edilmiş bir laboratuvarla beraber yürütülen laboratuvarlar arası karşılaştırma programları uygulamaktadır.