Kritik Başarı Faktörleri

İnsan Kaynakları

  • Toplam Kalite felsefesini ve müşteri memnuniyetinin önemini benimsemiş, kendilerinden beklenen işleri yapabilecek yetkinlik ve motivasyona sahip, farkındalığı kuvvetli, insan yaşamına özen gösteren, çalışmalarını bilimsel temellere dayandırabilen çalışanları bünyemizde bulundurmak.
  • Çalışanlarımıza, Bıçakcılar Laboratuvarı veya müşterilerimizin çıkarları ile çelişse dahi, yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyecek her türlü ticari, mali ve diğer iç-dış baskılardan bağımsız olarak çalışabilecekleri uyumlu bir iş ortamı yaratmak.
  • Tüm laboratuvar çalışanlarının, birbirleriyle ve müşterilerle “tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük” ilkeleriyle ve standartlar çerçevesinde iletişim kurmalarını güvence altına almak.
  • Tüm çalışanlarımıza, yürürlükte olan ilgili kanuni düzenlemelere, standartlara ve sözleşmelere bağlı olarak, uygulanan deneyler için standartlara uygun, bilimsel temellere dayalı ve önyargısız çalışma yöntemlerini öğretmek ve gelişimlerini desteklemek.
  • Tüm çevre kirliliği önleme teknikleri ve güvenlik kriterlerini uygulayarak, çalışanlarımız ve çevre için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak.