Üst Yönetim Kalite Beyanatı

Kalite Beyanatı

 

 

 

 

  • Tüm laboratuvar personeli, yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulacaktır.
  • Müşterilere ait gizli bilgiler ve tescilli haklar korunacak ve sonuçlar muhafaza edecektir.
  • Tüm laboratuvar personeli, Bıçakcılar laboratuvarı veya müşterilerinin çıkarları ile çelişse dahi, her türlü etkiden, menfaat ve ilişkiden bağımsız olarak çalışmaktadır.
  • Tüm laboratuvar personeli, birbirleriyle ve müşterilerle “tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük” ilkesiyle ve profesyonel standartlar çerçevesinde iletişim kurmaktadır.
  • Tüm laboratuvar personeli, uygulanan deneyler için standartlara uygun ve önyargısız çalışma metodu uygulamaktadır.
  • Yönetimin sistemi geliştirilmekte, gerçekleştirilmekte ve etkinliği sürekli iyileştirilmektedir.
  • Müşteri memnuniyetinin ve yasal şartların karşılanmasının önemi, personele daima bildirilmektedir.
  • laboratuvar çalışanlarının taahhütlerini yerine getirebilmesi ve belirledikleri çalışma prensiplerine uygun çalışabilmeleri için; tüm çalışanlarımızın katılımına, takım çalışmasına önem veriyor, profesyonel ve kişisel yeteneklerinin gelişmesi için onları destekliyoruz.